Algemene voorwaarden doorverwijzingscampagne

Verwijzingsprogramma - Algemene voorwaarden


A) Geschiktheid


Om deel te nemen aan het aanbevelingsprogramma moet je in Nederland wonen en minstens 18 jaar oud zijn. De persoon die iemand anders doorverwijst wordt de "Verwijzer" genoemd, terwijl de persoon die wordt doorverwezen de "Gerekruteerde" wordt genoemd.

Het doorverwijzingsprogramma wordt in deze Voorwaarden voortaan aangeduid als het "Doorverwijzingsprogramma".

 1. Alleen personen kunnen deelnemen aan het Programma, bedrijven zijn uitgesloten van deelname.
 2. Een deelnemer aan het programma kan een klant van Otovo GmbH zijn, maar ook een niet-klant.
 3. Je kunt jezelf niet doorverwijzen om beloningen te verdienen. De verwijzer en de aangeworvene moeten twee verschillende natuurlijke personen zijn.
 4. De verwante personen, "doorverwijzer" en "ontvanger", moeten hun vaste verblijfplaats op verschillende adressen kunnen bewijzen en mogen niet in hetzelfde huishouden wonen als de andere persoon.
 5. Verwijzers kunnen maximaal 10 mensen doorverwijzen. Extra aanbevelingen die deze limiet overschrijden, komen niet in aanmerking voor prijzen.
 6. Medewerkers van Otovo GmbH zijn uitgesloten van deelname.
 7. Otovo GmbH heeft het recht om naar eigen goeddunken mensen uit te sluiten van het aanbevelingsprogramma als dit gerechtvaardigd is. Hieronder vallen de volgende redenen: Overtreding van de Algemene Voorwaarden van Otovo GmbH of van het aanbevelingsprogramma, valse verklaringen afleggen aan Otovo GmbH of pogingen tot frauduleuze activiteiten met betrekking tot het aanbevelingsprogramma.

B) Doorverwijsmechanisme

 1. Om iemand door te verwijzen, moet je je eigen persoonlijke doorverwijslink genereren via de volgende website: Otovo Referral. Op deze pagina vindt u de instructies voor het aanmaken van de persoonlijke link. Deze link kan doorgegeven worden aan vrienden, familie, kennissen of andere personen die geïnteresseerd zijn in de huur van zonnepanelen, op voorwaarde dat ze ermee ingestemd hebben om de link te ontvangen.
 2. Bestaande klanten ontvangen hun link bovendien op verschillende contactpunten in hun interactie met Otovo (bijv. via e-mail of op platforms binnen het klantproces). Deze link is ook goedgekeurd voor gebruik.
  Doorverwijzers zijn er verantwoordelijk voor dat hun doorverwijzers de verstrekte doorverwijslink gebruiken bij het doen van een aankoop.
 3. Otovo GmbH is niet verantwoordelijk voor het handmatig bijhouden of crediteren van doorverwijzingen die de verstrekte link niet gebruiken. Het recht op de beloning vervalt als de doorverwezen persoon de link niet volgt.

C) Beloningen

 1. Verwijsbonus: Als een verwezen persoon met succes een zonnepanelensysteem afneemt via de verwijslink, heeft de verwijzer recht op een bonus van €200,-. Dit bedrag wordt overgemaakt naar een Nederlandse rekening van de doorverwijzer.
 2. De aanspraak op de bonus voor doorverwijzers ontstaat 30 dagen na de verhuur van het systeem of de accu-opslagunit.
 3. Korting voor gerekruteerde personen: De gerekruteerde persoon die een aankoop doet via de doorverwijslink ontvangt een maand gratis zonnepanelen in zijn persoonlijke aanbieding.
 4. Annuleringskosten en diskwalificatie: Als een doorverwezen persoon besluit om de aankoop van zijn/haar zonnepanelensysteem te annuleren, worden annuleringskosten in rekening gebracht, die in de overeenkomst worden gespecificeerd. De doorverwezen persoon wordt gediskwalificeerd voor het doorverwijzen van andere personen en heeft geen recht op de doorverwijsbonus.

D) Privacy

 1. Alle persoonlijke gegevens die via het verwijzingsprogramma worden verzameld, worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.
 2. Persoonlijke gegevens die door Otovo worden verwerkt als onderdeel van het doorverwijzingsprogramma worden niet gedeeld met derden.

E) Algemeen

 1. Otovo behoudt zich het recht voor om de premie aan de doorverwijzer uit te betalen binnen een termijn van nog eens 30 dagen nadat het recht op de premie is ontstaan.
 2. Het verwijzingsprogramma is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
  Otovo GmbH heeft de mogelijkheid om de exacte voorwaarden van het doorverwijzingsprogramma op elk moment aan te passen of te annuleren, met of zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. Door deel te nemen aan ons doorverwijzingsprogramma gaat u akkoord met deze voorwaarden.

[laatst bijgewerkt op 17.10.2023]