Schone alternatieven voor het opwekken van energie zijn de toekomst. Met het oog op de klimaatverandering bevorderen steeds meer landen het gebruik van groene energie. Wij vertellen je alles wat je moet weten: wat is groene energie, wat houdt het in en welke soorten groene energie bestaan er?

Het is belangrijk om het verschil te weten tussen hernieuwbare en schone energie om te begrijpen welke invloed ze hebben op het milieu en op de energietransitie die we doormaken.


Wat is groene energie?

Groene of schone energiebronnen zijn energiebronnen die geen enkele vorm van vervuiling of CO2-uitstoot veroorzaken. Bovendien zijn ze hernieuwbaar. Dat wil zeggen dat ze in de meeste gevallen niet ‘opraken’. De termen hernieuwbare energie en groene energie worden vaak verward, omdat duidelijk moet zijn dat niet alle hernieuwbare energiebronnen groen zijn.

Hernieuwbare energieën zijn energieën die niet opraken, hetzij omdat er een grote hoeveelheid beschikbaar is, hetzij omdat er geen einde aan komt, zoals bijvoorbeeld bij zonne-energie, maar ook water of wind. Anderzijds zijn er soorten hernieuwbare energie die niet schoon zijn.


Wat zijn groene en hernieuwbare energiebronnen?

Schone energiebronnen zijn energiebronnen die de kracht van de natuur gebruiken om deze om te zetten in energie door middel van verschillende technologieën.

Hernieuwbare, groene energiebronnen zijn:

 • Waterkracht: maakt gebruik van de kracht van water.
 • Getijdenenergie: benut de kracht van oceaangolven.
 • Fotovoltaïsche zonne-energie: maakt gebruik van zonnestraling.
 • Windenergie: benut de kracht van de lucht.

Welke energiebronnen zijn niet schoon, maar wel hernieuwbaar?

Het soort hernieuwbare energie dat niet per se groen is, zijn biobrandstoffen en geothermische energie, die bij de winning CO2 en zwavelwaterstof kunnen uitstoten.

Biobrandstoffen zijn geen schone energiebron, aangezien de verbranding van de brandstof CO2-emissies veroorzaakt.


Vervuilende energiebronnen

Niet alle energiebronnen zorgen voor groene stroom. Er zijn ook vervuilende energiebronnen. Dit zijn energiebronnen die bij verwerking bijdragen aan de koolstofvoetafdruk doordat zij de atmosfeer vervuilen, zoals fossiele brandstoffen.

Wat zijn niet-hernieuwbare en vervuilende energieën?

Sommige vervuilende energieën zijn niet-hernieuwbaar omdat ze een beperkte hulpbron vormen, omdat er veel tijd nodig is om ze te regenereren.

De belangrijkste vervuilende energiebronnen zijn:

 • Fossiele brandstoffen
 • Kernenergie

​​Wat zijn fossiele brandstoffen?

Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die energie onttrekken uit versteende resten van planten en dieren. Onder de noemer fossiele brandstoffen behoort:

 • Steenkool
 • Aardolie
 • Aardgas

Door verbranding kunnen deze bronnen worden omgezet in energie. Ze worden als vervuilend beschouwd omdat ze bij verbranding kooldioxide, SOx of NOx genereren, wat bijdraagt tot het broeikaseffect en de klimaatverandering versnelt. Ze zijn ook niet hernieuwbaar, omdat de natuur er duizenden jaren over doet om ze te produceren.


Waarom is groene energie belangrijk?

Groene energie is de beste manier om de klimaatverandering tegen te gaan. Het effect van de technologische en industriële ontwikkeling van de afgelopen decennia begint onomkeerbaar te worden. In 2019 is een nieuw keerpunt in de klimaatverandering bereikt: Groenland en het Noordpoolgebied verliezen een groot deel van hun zee-ijs.

Dit brengt de toekomst van de planeet in gevaar. Daarnaast worden verschillende diersoorten nu met uitsterven bedreigd als gevolg van de klimaatverandering:

 • IJsberen
 • Koala's
 • De blauwe vinvis
 • De kariboe
 • De bijen

... en meer.

Dit uitsterven kan het ecosysteem op verschillende niveaus beïnvloeden, want in het geval van het uitsterven van bijen zal de bestuiving van planten worden aangetast. Daarom is het van groot belang om zo snel mogelijk af te stappen van de afhankelijkheid van niet-groene energiebronnen.


Help de planeet redden!

Het ligt in onze handen om de klimaatverandering te stoppen!


Groene energie in Nederland

In Nederland en in Europa in het algemeen worden veel inspanningen geleverd voor een volledig duurzaam, hernieuwbaar en schoon elektriciteitssysteem. In Nederland kwam 8,7% van alle gebruikte energie in 2019 al uit duurzame bronnen. De overheid wil dat dit percentage minimaal 27% is in het jaar 2030 en dat de gehele energievoorziening in 2050 duurzaam is.

Wil jij ook bijdragen aan een duurzamer Nederland? Doe dan nu onze gratis check en zie hoe de zonnepanelen van Otovo jou helpen verduurzamen én besparen.

Doe de check!
Ontvang een gratis offerte!
Je hebt je succesvol geabonneerd op Otovo Nederland
Welkom terug!
Super goed!
Je link is verlopen
Succes!
``