Energieopslag is de revolutie in groene energie. Zonnepanelen hebben de markt van groene energie veroverd, maar veel van deze zelf opgewekte stroom gaat weer terug naar het elektriciteitsnet. Dit leidt tot overbelasting en indirect hogere kosten voor de eindgebruiker. De thuisbatterij biedt hier een gedeeltelijke oplossing voor. Wij van Otovo vinden deze uitvinding vanzelfsprekend een goed idee. Maar wat vinden anderen hiervan? Ontdek in ons drieluik over energieopslag, met inzichten van experts, hoe deze technologie de energietransitie vormgeeft. In onderstaand artikel lees je meer over de ervaringen en visie van Gerco van den Berg van NVM met betrekking tot de energietransitie.

Gerco van den Berg, duurzaamheidsspecialist bij de NVM


Over NVM

NVM staat voor de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs. Gerco van den Berg is programmamanager bij de NVM en houdt zich onder meer bezig met de uitdagingen rondom verduurzaming en de energietransitie. ‘We kijken binnen de NVM breed naar alle trends op de woningmarkt. Denk hierbij aan trends als vergrijzing, financieringsmogelijkheden, of er sprake is van een krimp of juist een bevolkingsgroei. Op basis van de te verwachten trends ontwikkelen we ondersteunende producten en diensten voor onze leden. Dat zijn ongeveer 4.500 ondernemers in het vastgoed; veelal makelaars en taxateurs in Nederland.’


Verandering woningmarkt

‘Leden van de NVM hebben al enige jaren te maken met een verandering van de woningmarkt. Tot voor kort was er minder om rekening mee te houden in het verkoopproces van een woning. Een oud, slecht onderhouden pand in de binnenstad te koop zetten was destijds nog geen enkel probleem. Tegenwoordig is dat anders. Huizen hebben nu meer vinkjes nodig, om ze überhaupt te verkopen’, geeft Gerco aan. ‘Sinds 2021 is het verplicht om een energielabel te presenteren bij de verkoop. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft daarna nog een extra duit in het zakje gedaan. Kopers zijn sindsdien veel meer gefocust op het energielabel en de consequenties die dit met zich meebrengt, zoals een hogere energieprijs.’ En dit heeft ervoor gezorgd dat woningen met een slechter energielabel moeilijker verkocht raakten. Het duurt langer om die woningen te verkopen en ze leveren minder op.’

Energielabel

Het energielabel geeft aan in wat de energieprestatie van een gebouw is en is uitgedrukt in klassen: van A tot G. De letters staan voor ‘zeer energiezuinig’ tot ‘zeer energie-onzuinig’. Het communiceren van het energielabel is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen. Het blijkt dat de waarde van een woning stijgt zodra er sprake is van een verbeterd energielabel. De organisatie BrainBay heeft in mei dit jaar een onderzoek gepubliceerd waarin ze aangeven dat het gemiddeld gaat om een waardevermeerdering van 7%. Een woning waarvan het label gestegen is van G naar C, kent een waardestijging van ongeveer 8%. Een woning die van C naar A gaat, stijgt om en nabij 4% in waarde.


‘We weten dat het label een positief effect heeft op de waarde van een woning, maar we weten niet precies welke individuele aspecten hier het meest aan bijdragen. Het label bestaat uit meerdere componenten. Denk hierbij aan de isolatie van een woning, het eruit halen van een CV-ketel en deze vervangen door een warmtepomp, maar ook het laaghangend fruit: zonnepanelen. Vooralsnog is het alleen mogelijk om alle componenten samen de waarde van het energielabel te laten bepalen’, aldus Gerco.

Duurzame energie

‘De oplossing voor het opwekken en bewaren van duurzame stroom verschilt per situatie. Zonnepanelen zijn zoals gezegd laaghangend fruit. Zo’n twintig procent van de woningen in Nederland heeft zonnepanelen. Oudere woningen in bijvoorbeeld de binnenstad van Amsterdam mogen soms geen zonnepanelen neerleggen. Hier zien we dat bewoners uitwijken naar een collectieve oplossing, zoals bijvoorbeeld collectief op een dak op een industrieterrein vrijmaken voor zonnepanelen waar de hele buurt mee kan doen . Op het platteland is het natuurlijk vaak geen optie om iets collectiefs op te zetten: hier is het echt nodig om het individueel op te lossen. Daar houden mensen zich bezig met kijken wat er in het huis zelf kan, zonder dat je afhankelijk bent van de buurt zelf. Zoals bijvoorbeeld warmtepompen. En een thuisbatterij is dan ook een optie’.

Thuisbatterij direct huren of kopen

Thuisbatterij

‘We hebben tot nu toe nog geen concrete ervaringen met thuisbatterijen in de markt. Wel denk ik dat het product mogelijk interessant is. Je hebt overal problemen op het energienet qua overbelasting. Door energie zelf op te slaan in een thuisbatterij, verlos je jezelf hier een stukje van. Verder denk ik dat de huidige thuisbatterijen een te laag vermogen hebben. Misschien dat dit binnenkort verandert. Mocht de overheid besluiten om de salderingsregeling sneller af te schaffen, dan heeft dit misschien wel een positief effect op de ontwikkeling van de thuisbatterij. Dan hebben we een noodzaak om een batterij te hebben en krijgen we betere producten. Maar, het blijft zo dat er geen oplossing is die alles afdekt. Met betrekking tot duurzame energie en het opslaan hiervan, zijn er altijd meerdere wegen die naar Rome leiden’.

Je hebt je succesvol geabonneerd op Otovo Nederland
Welkom terug!
Super goed!
Je link is verlopen
Succes!
``